Životopis

 

Mgr. Jaroslav Dibelka, Ph.D. (*1981) je českým historikem, který se zaměřuje především na dějiny venkovského obyvatelstva raného novověku. Po ukončení gymnázia v Chotěboři vystudoval na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v letech 1999-2004 obor Učitelství pro střední školy se zaměřením na historii a český jazyk. Již svoji diplomovou práci orientoval směrem k dějinám venkovského obyvatelstva, a to především na základě práce s prameny trestně právní provenience za využití metod historické antropologie. Tato práce se tak zabývala svobodnými matkami na třeboňském panství v raném novověku, později v těchto výzkumech autor pokračoval i ve své disertační práci, která byla obhájena na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity roku 2010. Kromě toho se jeho zájem soustředil i na problematiku raně novověkých tuláků, Cikánů a dalších obyvatel z okraje raně novověké společnosti, o nichž publikoval dílčí studie. V průběhu času byl také řešitelem několika grantů GAJU, podílel se autorsky na kolektivní syntéze Společnost českých zemí v raném novověku a také na práci Světy posledních Rožmberků.